Anàlisi Big data i data mining

 • “El Big Data es un fenomen que inevitablement afectarà la vida de les organitzacions, i la qüestió no és si ha arribat per quedar-se, més aviat és si les organitzacions estan preparades per la seva arribada”.

  El monitoratge, l’avaluació i la interpretació continuada de les dades permet anticipar, refinar i consolidar qualitativament intervencions encertades per a la millora estratègica de les organitzacions, aportant seguretat i estabilitat als seus processos de present i de futur.

  El personal de LBD és especialista en l’anàlisi de dades i interpretar els factors relacionats que poden facilitar la presa de decisions, tant públiques com privades.

Consultoria especialitzada en el disseny de plans estratègics, anàlisi i interpretació Big data, monitoratge, avaluació i traçabilitat de tota mena de dades i informació de valor.

 • Monitorem la traçabilitat, les interaccions i la circulació d’unitats de valor per l’interior dels Circuits de Comerç Social o Local com a mètode per anticipar incidències i consolidació de projectes.
 • Generem conjunts de dades obertes d’activitat econòmica per crear nous serveis i aplicacions, així com fomentar la recerca i creació de dades empíriques de gran utilitat per a la comunitat.

  “Ens trobem a l’inici d’una revolució que arribarà a tots els negocis i vida d’aquest planeta”

 • Desenvolupem propostes i elaborem plans estratègics per la revitalització de les empreses i organitzacions per permetre  planificar i encarar el futur amb més coneixement de la realitat i l’entorn.
 • Aportem indicadors destinats a enfortir la lleialtat dels clients, tenir accés a nous canals per la comercialització de productes i serveis, i per l’augment de la facturació i la rendibilitat.
 • Intervenim en la construcció d’economies locals amb elevats nivells de resiliència enfortint les PIME, les cadenes de subministrament i les xarxes de valor.

Projectes relacionats