Coaching for savings

 • Coaching for savings un nou concepte que hem definit des de LBD i amb el que volem desenvolupar una estratègia per ajudar a les organitzacions complexes, com ara les de l’administració pública, a buscar l’eficiència i la productivitat en totes les seves activitats.

  LBD s’ofereix per acompanyar als directius públics i als càrrecs de comandament amb responsabilitats sobre les diverses dimensions del pressupost, en la seva reflexió sobre possibles àrees de millora i en la recerca d’oportunitats d’estalvi, d’una manera racional, sistemàtica i exhaustiva.

  Suport i acompanyament a equips directius i de comandament d’organismes públics i organitzacions complexes en processos de millora de l’eficiència i de l’eficàcia en la gestió i en la consecució d’estalvis per la via de la reducció de la despesa (gastant millor) i/o de l ’increment dels ingressos.

  • Identificació d’oportunitats d’estalvi i millora de l’eficiència en entitats públiques.
  • Suport en plans de reducció de costos.
  • Implantació de sistemes de compra sostenibles.
  • Suport en la impantació de polítiques de recursos humans.
  • Revisió dels ingressos actuals, cerca de millores i de noves oportunitats.

  Convertim problemes en oportunitats de transformació.