Economia local innovadora

 • “Si l’objectiu és generar una quantitat major d’activitat en l’àmbit de l’economia local… perquè jutgem l’eficiència en la despesa pública quantitativament, en lloc de valorar, també, l’impacte que té a l’hora d’estimular l’economia local?”

  Sota aquesta idea, l’equip de professionals de LBD ofereix tot un ventall de serveis i consultoria especialitzada a les administracions públiques interessades a estudiar la implementació de projectes innovadors de valor.

Consultoria especialitzada en sistemes de pagament complementari innovadors

Una correcta implementació, en funció de les diferents idiosincràsies de les organitzacions públiques, els consultors de LBD poden articular la implementació de projectes de pagaments complementaris en estreta col·laboració amb els seus responsables i en totes les etapes del procés, aportant assessorament en consonància amb la seva realitat, necessitats i interessos.

 • Generem coneixement per a la presa de decisions encertades a les administracions públiques interessades a avaluar la implementació de sistemes de pagament complementaris al seu territori.
 • Acompanyem en el disseny, la planificació, implementació, reforç i consolidació de tot tipus de sistemes de pagaments complementaris vinculats a l’administració pública

  “La velocitat de circulació dels diners mesura el nombre de vegades que una unitat monetària circula dins d’una economia. Augmenta com menor sigui el temps que les persones o les empreses el retenen en el seu poder sense gastar”.

 • Assessorem en la realització de plans de comunicació i màrqueting institucional per a projectes de pagaments complementaris.
 • Analitzem les partides del pressupost municipal, examinem les cadenes de subministrament dels receptors de la despesa pública, i avaluem l’impacte d’aquesta despesa al territori.

  “L’indicador Local de 3 onades -IL3o- mostra als empresaris com l’impacte de cada euro gastat pot resultar un important revulsiu de l’economia local”

 • Articulem la implementació de projectes innovadors a l’administració pública en estreta col·laboració amb els seus responsables i en totes les etapes del procés, aportant assessorament específic i personalitzat en consonància amb la seva realitat, necessitats i interessos

Projectes relacionats

 • Projecte Digipay4Growth