Avís Legal

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades que ens faciliti mitjançant la complementació d’aquest formulari seran incorporades a un fitxer titularitat de LEARNING BY DOING, SL, i seran tractades única i exclusivament per donar resposta a la seva sol·licitud d’informació, així com per atendre qualsevol dubte o qüestió que ens plantegi.

L’informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades dirigint-se per escrit a LEARNING BY DOING, S.L. C/ Església 4, 4art A CP. 08024 Barcelona, o bé enviant un correu electrònic a info@learningbydoing.es, acompanyant en tot cas una còpia del seu DNI, passaport o un altre document vàlid que l’identifiqui.